EDIT


Na základě četných žádostí o prodloužení termínu platby startovného jsme posunuli termín pro platby na 7. listopadu 2022. V mnoha zemích jsou státní a křesťanské svátky a chápeme, že jste mohli mít komplikace jak s bankou, tak s kontaktováním rodičů malých tanečníků.

S laskavým pochopením vás však žádáme, abyste k platbě předem přistupovali zodpovědně a nezdržovali ji. Je zárukou vaší účasti a zárukou funkčního harmonogramu bez přerušení na poslední chvíli. Pro nás, pořadatele, je to důležité především pro správný odhad ekonomické stránky akce.

 

Vážení trenéři a tanečníci,

 

registrace jsou otevřeny na tomto odkazu: https://member.worldartdance.com/regdata/md/

 

Níže jsou uvedeny podmínky pro registraci a zaplacení startovného:
1. termín: 10.10.2022

2. termín: 20.10.2022

3. platba startovného do 30.10.2022

Letošní novinkou je nevratná kauce ve výši 50 % z uhrazené částky startovného. Dále při nedodržení termínů platby startovného bude pořadatel postupovat:

  1. nepřijetím do soutěže
  2. Nezpůsobí-li dodatečné přihlášení komplikaci v harmonogramu – platba +manipulační poplatek ve výši 50 % startovného

 

Závěrem pořadatel tímto stanovuje princip platby startovného:

Po ukončení registrací žádáme každého vedoucího školy (sólového tanečníka), aby na e-mailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zaslali fakturační adresu, na kterou bude vystavena proforma faktura s číslem účtu a VS.

Poté, nejpozději do 30.10. 2022, je nutné uhradit startovné.

V případě, že nebude startovné uhrazeno, nebude na přihlášky brán zřetel a soutěžící budou ze startovní listiny odejmuti. Originál fakturu za úhradu startovného na účet uvedený v proforma faktuře získají účastníci při check-in v Liberci.


Startovné podle pravidla WADF:
1 tanečník / 1 disciplína 10 €
1 tanečník / 2 disciplíny 20 €
1 tanečník / 3 disciplíny 30 €
1 tanečník / 4 disciplíny 40 €
1 tanečník / 5 disciplín 50 €
1 tanečník / 6 - 10 disciplín 60 €
1 tanečník / 11+ disciplín 70 € (maximální poplatek)
Pozn.: 10 € = 260 Kč