Vážení trenéři a tanečníci,

 

registrace jsou otevřeny na tomto odkazu: https://member.worldartdance.com/regdata/md/

 

Níže jsou uvedeny podmínky pro registraci a zaplacení startovného:

1. deadline pro přihlašování: 20.10.2023

2. finální deadline: 25.10.2023

3. platba startovného předem do 10.11.2023

Při nedodržení termínu platby startovného bude pořadatel postupovat následovně:

  1. nepřijetím do soutěže
  2. nezpůsobí-li dodatečné přihlášení komplikaci v harmonogramu – platba startovného na místě při check-in + manipulační poplatek ve výši 50 % startovného

 

Pořadatel tímto stanovuje princip platby startovného:

Deadline pro přihlášky je do 20.10.2023, následně bude systém uzavřen a otevírán pouze po dohodě pro potřeby přesunu tanečníků v jednotlivých kategoriích, odhlášky, přihlášky…, a to nejpozději do 25. 10. 2023. Po tomto datu již nebude možné činit žádné změny a budou vystaveny proforma faktury. Přihláška bude považována za závaznou až po platbě startovného, a to nejpozději do 10. 11. 2023.

Po ukončení registrací žádáme každého vedoucího školy (sólového tanečníka), aby na e-mailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zaslali fakturační adresu, na kterou bude vystavena proforma faktura s číslem účtu a VS.

Poté, nejpozději do 10.11.2023, je nutné uhradit startovné.

V případě, že nebude startovné uhrazeno, nebude na přihlášky brán zřetel a soutěžící budou ze startovní listiny odejmuti. Originál fakturu za úhradu startovného na účet uvedený v proforma faktuře získají účastníci při check-in v Liberci.

 

Startovné dle pravidel WADF od 7.1.2023

Toto pravidlo platí pro všechny přihlášky bez ohledu na to, zda se jedná o soutěž s hudbou pořadatele nebo vlastní hudbou tanečníků. Pokud se jedná o přihlášku do sólové taneční disciplíny nebo o přihlášku člena týmu.

První registrace je 20 Euro.