Disciplíny

World Dance Championship 2023 v Centru Babylon v Liberci se koná podle mezinárodních pravidel WADF. 

https://www.worldartdance.com/wp-content/uploads/2022/02/WADF-Competition-Rules-2022-OK.pdf


U všech disciplín je potřeba zdůraznit, že to slůvko „Artistic“ v názvu jednotlivých disciplín i v názvu organizace znamená „umělecký“ a toto kritérium (umělecká hodnota) je postaveno na stejnou úroveň jako technická hodnota. U každé disciplíny se porotou hodnotí obě kritéria! Netančí jen figury známé ze sportovního pojetí, ale jsou možné i vlastní variace a nové figury. V párových standardních tancích jsou upřednostňována otevřená držení jako jsou používána ve stylu American Smooth. V sólovém tanci je vysoce ceněn pohyb rukou a postavení těla dokreslující tančené figury - nejedná se tedy o simulování tanečního držení v páru – tanec s imaginárním partnerem. Sledujte instruktážní (ukázková) videa na http://www.worldartdance.com/about-wadf/our-disciplines/

Disciplíny jsou tančeny dle četnosti jako:

-        Sólové

-        Dua a páry

-        Tria

-        Malé skupiny (Small team) do 8-mi tanečníků

-        Velké skupiny (Large team) do 16-ti tanečníků

-        Showcase (produkce) 17 a více tanečníků

 

Jak se disciplíny tančí:

Vždy při 1. kole a ve finále (platí pro sóla, dueta, páry na hudbu pořadatele) se tančí nejdříve společná půlminuta (velká skupina), následně jsou tanečníci rozděleni do menších skupin a tančí znova 1 minutu a na závěr opět společná půlminuta. Tedy každý tanečník se v daném kole předvede porotě 3x.

V dalších postupových kolech a v semifinále se vynechává úvodní společná půlminuta. Tedy každý tanečník se porotě předvede 2x.

U disciplín na vlastní hudbu tančí tanečníci (nebo skupiny) za sebou v pořadí daném přiděleným startovním číslem.

Po odtančení svého prvního vystoupení v daném kole se tanečníci vždy řadí za zadní hranici parketu vedle sebe podle startovních čísel, kde setrvají až do svého posledního výstupu.

Střídání na parketu a rozdělení do skupin řídí Flormaster a jeho asistent(i) tak, aby bylo vyhověno pravidlům a žádný z tanečníků nezmeškal svůj výstup.

 

Těšíme se na vás v Liberci s heslem „DEJME TANCI SVOBODU“!

Tým ILMA