STARTOVNÉ

Dle pravidel WADF je startovné pro titulární soutěže stanoveno takto:

  1. při disciplínách na hudbu pořadatele

1 disciplína ............ 10 €

2 disciplíny ............ 20 €

3 disciplíny ............ 30 €

4 disciplíny ............ 40 €

5 disciplín .............. 50 €

6 – 10 disciplín ....... 60 €

11 a více disciplín ... 70 €

 

      II. při disciplínách na vlastní hudbu

1 disciplína ............ 30 €

2 disciplíny ............ 30 €

3 disciplíny ............ 30 €

4 disciplíny ............ 40 €

5 disciplín .............. 50 €

6 – 10 disciplín ....... 60 €

11 a více disciplín ... 70 €

 

přičemž 10 € = 260,- Kč