Praktické informace k soutěži

Startovné:
1 tanečník / 1 disciplína                                10 €
1 tanečník / 2 disciplíny                                20 €
1 tanečník / 3 disciplíny                                30 € 
1 tanečník / 4 disciplíny                                40 € 
1 tanečník / 5 disciplín                                  50 €
1 tanečník / 6 – 10 disciplín                         60 €
1 tanečník / 11+ disciplín              70 € (maximální poplatek)

Startovné můžete platit předem na účet organizátora nebo až na místě soutěže. Výhodou platby předem je "bezfrontový" servis při registraci v místě soutěže a připravené "INFO TAŠKY". 

Č. účtu pro platby v Kč:                   520 786 5389/0800

Č. účtu pro platby v €          :                       126 261 6379/0800

Jako VS uvádějte č. faktury.

Registrační systém je letos plně v režii organizátora (nikoliv WADF – není nám otevřen). Nabízíme možnost registrace administrátorem ČAT, který za Vás registraci učiní. Stačí zaslat e-mail se všemi požadovanými údaji. Manipulační poplatek za tuto službu činí 30 Kč / osoba nebo 100 Kč / klub. Poplatek zahrnuje komunikaci s vedoucím klubu, výklad pravidel apod.  Z těchto poplatků se zároveň platí i licence ČAT, kterou můžete využít při žádostech o dotace.

Věříme, že naši nabídku pomoci při registraci oceníte, neboť ti z Vás, kteří mají mnoho soutěžících, mohou zaslat pouze emailové přihlášky a my se Vám pokusíme se vším pomoci.

Vstupné 

300 Kč /den / dospělí
100 Kč / den / dítě do 120 cm
děti do 3 let – vstup zdarma

 

Hudba

Soutěžící prosíme o nahrání hudební předlohy na server. Bude spuštěn 25. 11. - 3. 12. 2020. Využijte prosím formuláře přímo na stránce, uveďte i název choreografie.

Názvy choreografií

Prosíme napsat název choreografie při nahrání hudební předlohy.

Šatny

Pro účely převlékání budou k dispozici pronajaté sály a salonky Centra Babylon se stolovým uspořádáním. Stoly budou nadepsány názvy škol. Budou Vám přidělovány dle příjezdu a velikosti školy. Ve všech výše popsaných případech se jedná pouze o převlékárny, nikoliv hlídané šatny. Nenechávejte proto cenné věci bez dozoru. Organizátor neručí za případné ztráty. Jsme sice sami mezi sebou, ale nabádáme k opatrnosti. 

Upřednostňujeme převlékání na hotelových pokojích, i z důvodu hygienických opatření.

 


___________________________________________________________________________

Hygienická a ekonomická opatření

Účastník bere veškerá ekonomická a zdravotní rizika na svoji zodpovědnost. Organizátor nezodpovídá za vyšší moc,která může v daném čase zasáhnout.


Organizátor je připraven dodržet veškerá hygienická opatření, která budou v daném čase vyhlášena Vládou České republiky.

V případě, že v termínu konání soutěže dojde k uzavření hranic České republiky, je připraven náhradní termín na 22. - 25. 1. 2021. Přihlášky zůstanou ponechány v systému a bude možné je týden před akcí aktualizovat, nejpozději však do 15. 1. 2021.
Zaplacené startovné dle přeregistrace bude upraveno, popř. vráceno.

Startovné bude vráceno i mezinárodním účastníkům World Dance Show 2020, pokud v termínu soutěže dojde k uzavření jejich hranic. 

Při jakýchkoliv rezervacích doporučujeme postupovat velmi obezřetně. Sledujte aktuality na stránkách šampionátu www.latinofestival.czi na facebookových stránkách.